TAXATIE

De juiste waarde
van uw object!

Accountants, ondernemers, banken en andere financieringsinstellingen doen dagelijks een beroep op ons voor het maken van diverse taxaties. Niet zo vreemd gezien het kennisniveau. Ook SVMNIVO, het examenburo voor de vastgoedbranche, maakt regelmatig gebruik van de kennis van Bart Jansen.

Een duidelijk taxatierapport met een overzichtelijke rapportage en sluitende berekeningen is van onschatbare waarde. Daarom is het bepalend voor uw beslissing in welk object u investeert en natuurlijk voor de acceptatie van de bank.

Onvolledige en niet kloppende taxaties kunnen het gevolg hebben dat uw plannen niet doorgaan. Dat risico kunt toch niet lopen. De kosten zijn helder en redelijk. Wij hanteren een uurtarief en kunnen u vooraf aangeven hoeveel tijd de taxaties in beslag neemt.

CONSULTANCY

Uw bedrijf op
de juiste plek

Een goede lokatie voor uw kantoorgebouw of industriegebouw is erg belangrijk. Bij het aankopen van een object of het aangaan van een huurovereenkomst komt een behoorlijke dosis research kijken. Daarom is de juistheid van de vraagprijs of huurprijs zeer van belang.

De groeimogelijkheden maar ook wetten en regelgeving zijn een te belangrijk punt. Bij bijvoorbeeld het huisvestingsconsult wordt de volledige huisvestingssituatie van een bedrijf onder de loep genomen. Van (huur-)contract tot groei of krimp van het bedrijf.

Niet alleen de aankoop van een al bestaand object valt onder consultancy. Maar ook de verwerving van gronden van ontwikkelingsdoeleinden is een vakgebied waar wij ervaring mee hebben.